Vergi Kodu    Vergi Adı


0001    YILLIK GELİR VERGİSİ
0002    ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
0003    GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
0004    GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
0005    GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
0006    GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
0007    DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
0010    KURUMLAR VERGİSİ
0011    KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
0012    GELİR VERGİSİ (GMSI)
0014    BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
0015    GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0017    GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0020    MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
0021    BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
0022    SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
0027    GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
0032    GELİR GEÇİCİ VERGİ
0033    KURUM GEÇİCİ VERGİ
0040    DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
0046    AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
0048    GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0049    HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
0050    KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0051    DİĞER ÜCRETLER
0053    KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
0056    OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
0057    RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ
0060    MÜLGA MADEN FONU
0061    KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
0062    MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
0067    G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
0071    PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0073    KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0074    DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0075    ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0076    TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0077    KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0091    TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
0092    HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
0093    SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
0094    HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ
1013    EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
1018    MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
1020    FON PAYI
1026    5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
1027    2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
1028    5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
1030    PİŞMANLIK ZAMMI
1037    TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
1042    E.KATKI PAYI
1043    ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
1046    TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
1047    DAMGA VERGİSİ
1048    5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
1050    VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
1051    VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
1052    5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
1053    5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
1055    DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
1067    VERGİ YARGI HARÇLARI
1084    GECİKME FAİZİ
1085    PARA CEZASI FAİZİ
1086    GECİKME ZAMMI
1087    ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
1088    PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
1089    ALINAN DİĞER FAİZLER
1090    KANUNİ FAİZ
1091    5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
1092    HESAPLANAN FA?Z
1095    SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
1096    KONUT FONU
3024    KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
3061    CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
3073    USULSÜZLÜK CEZASI
3074    ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3076    KUSUR CEZASI
3077    AĞIR KUSUR CEZASI
3078    KAÇAKÇILIK CEZASI
3080    VERGİ ZİYAI CEZASI
3099    VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001    EK GELİR VERGİSİ
4003    EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
4004    EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
4005    EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
4006    FAİZ VERGİSİ
4007    EK EMLAK VERGİSİ
4008    GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
4010    EK KURUMLAR VERGİSİ
4011    KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
4012    KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
4014    MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
4016    ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4021    4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
4030    G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
4034    MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
4035    4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
4036    4962 S. TAŞIT VERGİSİ
4037    TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
4040    MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
4041    GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4042    5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
4043    GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4044    GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4046    Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
4047    TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
4048    ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
4049    5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
4050    TEKEL SAFİ HASILAT
4060    TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
4061    İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
4063    NOTER HARÇLARI
4070    G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASAR V.
4072    MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
4073    ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
4074    ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
4077    MÜNFERİT KURUM E. D. V.
4078    NET AKTİF VERGİSİ
4079    KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
4080    ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4081    5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4101    VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
4103    VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4107    VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
4110    VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
4112    VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
4114    VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
4115    VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
4121    VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
4122    VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
4123    VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
4124    VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
4125    VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
4126    VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
4127    VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
4128    VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
4130    VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
4140    6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
5015    E-BEYANNAME B FORMU
5030    G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT EK2 EK3
5569    5569 SAYILI KANUN UYARINCA KOBİ TECİLLİ TAHSİLAT
9000    İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
9001    EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
9002    NÜFUS PARA CEZASI
9003    SEÇİM PARA CEZASI
9004    ASKERLİK PARA CEZASI
9005    ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
9006    1475 SAYILI İÇ KANUNUNA BA¦LI PARA CEZASI
9007    3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9008    TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
9009    TURİZM PARA CEZASI
9010    TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
9011    ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI
9012    ESNAF S.HARÇ
9013    GÜMRÜK VERGİSİ
9014    Yurt Dışı Çıkış Harcı
9015    KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
9016    BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9017    TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
9018    YILLIK TONAJ HARCI
9019    ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9020    MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
9021    4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
9022    KUR FARKI HESABI
9023    YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
9024    KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
9025    İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
9026    GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
9027    ÇALIŞMA İZİN HARCI
9028    DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
9029    DİPLOMA HARCI
9030    EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9031    VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
9032    EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
9033    TADPK İDARİ PARA CEZASI
9034    MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9035    TAŞIT ALIM VERGİSİ
9036    YİYECEK BEDELLERİ
9037    TEMİNAT O. YAPILAN THS.
9038    İADELERDEN ALACAKLILAR
9039    HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
9040    MERA FONU
9041    MERA FONU PARA CEZASI
9042    MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
9043    MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
9044    4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
9045    TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
9046    ÖZEL HESAP GELİRLERİ
9047    TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
9048    5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
9049    4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
9050    KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9051    DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
9052    TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9053    ECRİMİSİL GELİRLERİ
9054    DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
9055    TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9056    DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9057    DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
9058    PETROLDEN DEVLET HAKKI
9059    TİCARET SİCİL HARCI
9060    MADENLERDEN DEVLET HAKKI
9061    OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
9062    TAPU HARÇLARI
9063    YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
9064    PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
9065    TRAFİK HARÇLARI
9066    YARGI HARÇLARI
9067    İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
9068    GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
9069    DİĞER HARÇLAR
9070    DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ
9071    TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
9072    İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
9073    YEM ANALİZ ÜCRETİ
9074    ŞEKER FİYAT FARKI
9075    AKARYAKIT FİYAT FARKI
9076    BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
9077    MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
9078    GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
9079    4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
9080    DİĞER PARA CEZALARI
9081    ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
9082    FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
9083    SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
9084    İSTİHSAL VERGİSİ
9085    TRAFİK CEZALARI
9086    HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
9087    TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
9088    ÇIRAKLIK FONU
9089    2000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
9090    ÇEŞİTLİ GELİRLER
9091    PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
9092    YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
9093    RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
9094    EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
9095    4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
9096    4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
9097    HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
9098    HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
9099    KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
9101    ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9102    GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
9103    5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
9104    TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
9105    SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC
9106    4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
9107    ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
9108    4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
9109    5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9110    93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
9111    ORKÖY FONU GELİRLERİ
9112    2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ
9113    GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
9114    YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR
9115    SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
9116    HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
9117    EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
9118    TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI
9119    SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
9120    TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI Sİ
9121    5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC
9122    5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC
9123    ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI
9124    KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
9125    AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR
9126    5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER
9127    2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
9128    4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C
9129    4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
9131    VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
9132    KLAVUZLUK VE ROMÖRKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI
9133    MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR
9148    4915 ve 5035 SK. GÖRE RUHSAT HARCI
9149    KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI
9153    5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
9160    MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN P ?L ™ZEL ?DARE PAYI
9161    MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ 0 FAZLALARI(ORMAN GENEL MšDšRLš?š PAYI)
9162    KADASTRO HARÇLARI
9166    KARAR VE İLAM HARCI
9171    SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE
9180    TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI